The Jordan, Edmiston Group Presents: Media Executive Interview Series